OHIKO GALDERAK / PREGUNTAS FRECUENTES

BIDALKETA / ENVÍO / SHIPPING:

Prezio guztiek BEZa barne hartzen dute.

Ni ere eroslea izan naiz eta badakit online erosketa bat egiten duzunean zure produktua berehala izatea gustatuko litzaizukeela. Zoritxarrez, gaur egungo egoera dela eta, bidalketak ohi baino denbora gehiago behar dute, eta eskaera pertsonalizatua egiten baduzu, kontuan izan pieza guztiak nik bakarrik eskuz egiten ditudala eta prozesu motela eta zehatza dela. Normalean 4-5 egun behar izaten ditut pieza sinple bat egiteko, eta 9-10 egun konplikatuagoa egiteko. Itxaronaldia luzeagoa balitz, zurekin harremanetan jarriko nintzateke behar bezala informatzeko.


Hala ere, beti saiatzen naiz stockean piezak izaten, zain ez egoteko. Horrela, stockean edo amaituta dauden artikulu guztiak 48/72 ordutan entregatuko dira helmugako helbidean, ordainketa berresten denetik aurrera.
Arratsaldeko 14: 00etatik aurrera egiten diren eskaerak hurrengo egunean kudeatuko dira.
Gogorarazten dizut, halaber, banku-transferentzia bidezko ordainketa aukeratzen baduzu, posible dela ordainketa bankura ez iristea bizpahiru egun igaro arte, transferentzia egin den orduaren arabera, eta iristen denean egingo dela bidalketa.

 

All prices include VAT.

I've also been a buyer and I know that when you do an online shopping, you'd like to have your product right away. Unfortunately, because of the current situation, delivery takes longer than usual, and if you make a personalized request, remember that all the pieces are made by hand alone and the process is slow and accurate. It usually takes me 4-5 days to make a simple piece, and 9-10 days to make it more complicated. If the wait was longer, I would contact you for proper information.


However, I always try to have pieces on the stock so I don't wait. Thus all articles in the stock or completed shall be delivered within 48/72 hours of the destination address, after payment is confirmed.
Applications made after 14:00 p.m. will be handled the following day.
I also remind you that if you choose a direct transfer payment, it is possible that the payment shall not come to the bank until two or three days after the time of the transfer, and that the discharge shall be made when it comes.

 

Todos los precios incluyen el IVA.

Yo también he sido compradora y sé que cuando realizas una compra online te encantaría tener tu producto al instante para poder disfrutar con él. Lamentablemente dadas las circunstancias actuales los envíos tardan más de lo normal, y si haces un pedido personalizado, ten en cuenta que realizo todas las piezas a mano yo sola y es un proceso lento y minucioso. Normalmente tardo unos 4-5 días en hacer una pieza sencilla y 9-10 días en hacer una más complicada. Si la espera fuera mayor me pondría en contacto contigo para informarte correctamente.

No obstante, siempre procuro disponer de piezas en stock para no hacerte esperar. De esta manera todos los artículos que se encuentren en stock o terminados, serán entregados en la dirección de destino en 48/72 horas a partir de la confirmación del pago.

Los pedidos que se realicen a partir de las 14:00 de la tarde pasarán a gestionarse al día siguiente.

Te recuerdo también que si eliges el pago por transferencia bancaria es posible que el abono no llegue al banco hasta dos o tres días después dependiendo de la hora en que se haya realizado la transferencia y que cuando llegue es cuando se procederá al envío.

 

ITZULPENAK / DEVOLUCIONES / RETURNS:

titontziak.bigcartel.com webgunean erostea PROZESU ATSEGINA ETA GOGOBETETSUA IZATEA gustatuko litzaidake; horregatik, itzultzeko berme bat eskaintzen dizut.


Erosi duzun produktuarekin pozik ez bazaude, ez kezkatu, 14 egun dituzu ordainketa itzultzeko bermeaz baliatzeko. Berme horri esker, artikulua nire tailerrera itzuli eta zenbatekoa berreskuratu ahal izango duzu. Honakoez bakarrik arduratu behar duzu:

 1. Erosketa egin eta hurrengo 14 egunak baino lehen egin behar da.
 2. Bere enbalaje originalarekin helaraz iezadazu.
 3. Ziurtatu bidaltzen diguzun enbalajean ez dela produktuaren osagairik falta.
 4. Ziurta ezazu ez duzula inolako erabilera-markarik, ezta akastunik ere.

Nire tailerrean dena ondo dagoela egiaztatu ondoren, artikuluaren zenbatekoa itzuliko dizut adierazten didazun kontu-zenbakiari.
Ez da onartuko produktu pertsonalizatuak, gaizki enbalatuak edo babeseko enbalaje txar edo gutxiegi baten ondorioz kalteak edo hausturak dituzten produktuak itzultzea. Itzulketaren kostua erosleak ordainduko du, eta uneoro zainduko du produktuaren egoera, nik neuk bidali izan banu bezala.


Comprar en titontziak.bigcartel.com me gustaría que fuese un proceso en el que la persona que compra tenga una SATISFACCIÓN TOTAL por eso te ofrezco una garantía de devolución.

Si no estás satisfecha/o con el producto que has comprado no te preocupes, tienes 14 días para acogerte a la garantía de devolución de pago que te permite devolver el artículo a mi taller y recuperar el importe.

Sólo tienes que encargarte de:

 1. Hacerlo antes de los 14 días posteriores a la compra.
 2. Hacérmelo llegar con su embalaje original.
 3. Asegurarte que dentro del embalaje que me mandas no falta ninguno de los componentes del producto.
 4. Asegúrate que no tiene ninguna marca de uso ni desperfecto.

Una vez que en mi taller compruebe que todo está correcto se devolverá el importe del artículo al número de cuenta que me indiques.

No se aceptará la devolución de productos personalizados, mal embalados o que presenten desperfectos o roturas por un mal o insuficiente embalaje de protección. El coste del envío de devolución correrá a cargo de la persona que compra que velará en todo momento por el estado del producto como si yo misma lo hubiese enviado.I'd like to have a SATISFAYING PROCESS of buying it on the website at titontziak.bigcartel.com, so I offer you a return guarantee.

If you're not happy with the product you've bought, don't worry, you have 14 days to use the guarantee to return the payment. This guarantees you can return the article to my workshop and recover the amount. You only have to take care of them: 

 1. The purchase must be made before the next 14 days.
 2. Let me have her address with her original amusement.
 3. Make sure we don't lack elements of the product in the clutch you send us.
 4. Make sure you have no marks, no flaws.

Once I have found that all is well in my workshop, I will return the amount of the article to the account number you give me.
It shall not be allowed to return personalized, mismanaged products or products with damage or disruption due to a bad or too little protective loophole. The cost of the return will be paid by the buyer, and he will look after the state of the product every moment, as if I had sent it myself.

 

BIDALTZEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE ENVÍO / TERMS OF DELIVERY:


Piezak Penintsula osora bidaltzen ditut. Kasu horietan, bidalketa-kostuak eskaeraren pisuaren eta bolumenaren araberakoak izango dira.
Konpromisoa hartzen dut 48/72 orduko bidalketa-zerbitzua egiteko penintsula osorako stockean dauden produktu guztietarako. Zerbitzua eman ahal izateko, eskaera 14: 00ak baino lehen egin behar da, astelehenetik ostiralera. Banku-transferentziaren kasuan, entregatzeko epea aurreko baldintzetara egokituko da, ordainketa kontuan egiten denetik aurrera, prozesua azkartzeko. Mesedez, bidal iezadazu ordainketa-egiaztagiria banku-transferentzia bidez eginez gero.


Oso garrantzitsua da zure telefono-zenbakia uztea mezularitza-zerbitzua, zu kanpoan egonez gero zurekin harremanetan jarri ahal izateko.
 

Produkturen bat aurkitzen ez baduzu edo informazio gehiago behar baduzu, deitu 692903124 telefonora edo bidali mezu bat info@titontziak.com helbidera.

 

Realizo envíos a toda la península. Para estos casos los costes de envío varían en función del peso y volumen del pedido.

Me compromete a realizar un servicio de envío 48/72 horas para todos los productos en stock disponibles para toda la península. Para poder prestar este servicio también es indispensable que el pedido se realice antes de las 14:00 horas de lunes a viernes. En el caso de transferencia bancaria el plazo de entrega se atendrá a las condiciones anteriores a partir de que el pago se haga efectivo en cuenta, para acelerar el proceso, por favor envíame justificante de pago en caso de efectuarlo mediante transferencia bancaria.

Es muy importante que me dejes tu número de teléfono para que el servicio de mensajería pueda ponerse en contacto contigo en caso de encontrarte ausente.

Si no encuentra algún producto o necesita más información no dude en llamarme al 692903124 o enviarme un correo a info@titontziak.com 

I send the pieces all over the Spain and Portugal. In such cases the shipping costs will depend on the weight and volume of the demand.


I commit to undertake 48/72 hours of dispatch service for all the goods that are in the stockpile on the entire peninsula. To provide service, the request must be made before 14:00, Monday to Friday. In the case of the transfer of banks, the delivery period shall be adjusted to the previous conditions in order to speed up the process from the time when the payment is taken into account. Please send me a certificate of payment if you make a bank transfer.


It's very important that you leave your phone number so the delivery company can contact you if you're away.


If you don't find a product or need more information, call  + 0034 692903124 or send a message to info@titontziak.com.

 


NAZIARTEKO BIDALKETAK /ENVÍOS INTERNACIONALES / INTERNATIONAL SHIPPING


Penintsulatik kanpoko erosketak egiteko, jarri harremanetan nirekin.

 

Para compras ubicadas fuera de la península ponte en contacto conmigo.

 


For shopping outside Spain and Portugal, please, contact me.

 

 

LEGE-OHARRA / AVISO LEGAL

 

 

© Derechos de autor. Todos los derechos reservados.