ZOZKETA/ SORTEO!!
TITONTZIAK + ELCLUBDELASPLANTAS

 

NOLA PARTE HARTU / CÓMO TOMAR PARTE:

ZOZKETA TITONTZIAK+ ELCLUBDELASPLANTAS

Dagoeneko 666 #plantclubbers baino gehiago gara, 200 #titilovers baino gehiago, eta badirudi laster aterako dela bat. #vᴀᴄᴜɴᴀcᴏᴠɪᴅ

Ospatzen dugu? Bai horixe!!!

Ezin izango gara klubetatik irten, baina zuen etxeetan poztasun plantil eta feminista pixka bat jar dezakegu. Beraz, @tintontziak Mirandaren eskutik (#madeineuskadi eta #feminista instagrameko loreontzi politenak) eta zerbitzari baten eskutik zozketatzen ditugu:

Tintontzi handi bat eta #AlocasiaPolly bat (aurreko kapituluetan herritik #plantasorteable gisa aukeratutako landarea)

Nola parte hartu?

🍃✨Post-aren bihotza markatu eta @elclubdelasplantas eta @titontzak kontuak jarraitu.

🍃✨plantlovers/titilovers lagun bat jarri zure komentarioan (zenbat eta komentario gehiago, irabazteko aukera gehiago☺️) Ez du balio pertsona errepikatzea!!!!

🍃✨Partekatu post-a zure istorioetan guri etiketatuz, oso zoriontsu egingo gaituzulako eta, gainera, irabazteko aukera gehiago izango dituzulako 🤩.

Eta prest! Zorte handia!

* Zozketa 2020ko azaroaren 30ean, astelehenean, egingo da, eta irabazlea ausaz aukeratuko da. Penintsulara bakarrik bidaltzen ditugu.

OINARRIAK:

Antolatzailea: Titontziak + El Club de las Plantas. Titontziak Instagrameko 200 jarraitzaile baino gehiago duelarik eta El Club de las Plantasen 600 jarraitzaile baino gehiago izatearen harira, zozketa baterako deia egiten dugu Instagram sare soziala erabiliz. Lehiaketak oinarri hauek izango ditu:

1. Parte hartu nahi duten pertsonek honako hauek bete beharko dituzte: 1) Titontziak eta El Club de las Plantas-en jarraitzaileak izatea, 2) zozketa argitaratzean "me gusta" -ri ematea, 3) lagun bat izendatuz komentario bat uztea (kasu honetan, beharrezkotzat jotzen diren komentario guztiak utzi ahal izango dira, betiere pertsona desberdinak aipatzen badira) eta 4) post partekatzea eta partekatzen diren istorioetan etiketatzea.

2. Parte-hartzaileak: pertsona fisikoak izan behar dute, 18 urtetik gorakoak.

3. Aurkezpena eta baldintzak: zozketan parte hartzea doakoa da, eta horrek esan nahi du parte-hartzaileak profil irekia duela Instagramen, modu publikoan, eta sare sozial horren baldintzak errespetatzen dituela (http://instagram.com/legal/terms /).

Lehiaketan parte hartzeko, parte-hartzaileek Titontziak eta El Club de las Plantas-en jarraitzaileak izan beharko dute, "Me gusta" ri eman beharko diote zozketa argitaratzeko, komentario bat utzi beste pertsona bat izendatuz eta etiketatuz partekatu beharko dute.

Parte-hartzaile bakoitzak nahi adina komentario idatzi ahal izango ditu zozketak irauten duen bitartean. Kasu horretan, pertsona desberdinak aipatu beharko dira. Izena errepikatzen duen pertsona zozketatik kanpo geratuko da.

Irabazle bakarra hautatuko da. Antolatzaileak irabazlearekin harremanetan jarriko dira mezu pribatu baten bidez, eta, gainera, irabazlearen izena argitaratuko dute Instagram, Facebook eta Web Orriaren bidez.

4. Parte hartzeko epea: jarraitzaileek zozketan parte hartu ahal izango dute 2020ko azaroaren 20tik (ostirala) 12:00etatik 2020ko azaroaren 29ra (domeka) 00:00 arte.

5. Saria: irabazleak honako saria jasoko du: Titontzi handi bat eta Alocasia Polly planta bat. Irabazleak saria onartzen badu, antolatzaileei baimena emango die lehiaketa honekin lotutako sustapen-materialean bere izena eta irudia erabiltzeko, dibulgazio-helburuekin. Saria ezingo da eskudirutan duen balioagatik trukatu.

6. Datuen babesa: parte-hartzaileek onartzen dute, lehiaketan parte hartuz, sare honetan eta beste sare sozial batzuetan argitaratuko diren edukiak eta iruzkinak Instagrameko gainerako erabiltzaileekin partekatu ahal izatea, bai eta beste kanal batzuetan ere, hala nola Titontziak eta El Club de las Plantasen webgunean edo bestelako profil sozialetan.

7. Erantzukizunak: parte-hartzaileek ez dute komentario iraingarririk egin behar, ez eta edozein kolektiborentzat kaltegarriak izan daitezkeenik ere.

Titontziak eta El Club de las Plantas erantzukizunetik kanpo geratzen dira, berandu edo gaizki zuzendutako sarrerengatik, edo edozein akatsengatik, edo hardwarerik, softwarerik edo komunikazio elektronikorik ez izateagatik, edo Internetera edo beste konexio batzuetara igotzeagatik. Antolatzailea ez da bere telefono mugikorrean, sistema informatikoan edo parte hartzearen ondorioz sor daitezkeen aldaketen edo ondorioen erantzulea.

Titontziak eta El Club de las Plantas honako eskubide hauek izango dituzte:

- Datuak oker manipulatuz gero, edozein parte-hartze edo edozein parte-hartzaile baztertzea.

- Zozketan parte hartzeko oinarri eta baldintza hauetan deskribatutako baldintzak betetzen ez dituztenek edo lehiaketaren arauen edo xedearen aurka egiten dutenek parte hartzea ukatzea.

- Lehiaketa hau baliogabetzea edo etetea, edo haren baldintzaren bat aldatzea, arrazoi teknikoengatik edo bere borondatearekin zerikusirik ez duen beste edozein arrazoirengatik ezin badu haren garapen normala bete, oinarri hauetan ezarritakoaren arabera.

9. Oinarriak onartzea: deialdi honetan parte hartzeak berekin dakar oinarri hauek osorik onartzea eta Instagrameko arauak onartzea.

 

S O R T E O TITONTZIAK+ ELCLUBDELASPLANTAS

Ya somos más de 666 #plantclubbers, más de 200 #titilovers y parece que pronto saldrá una #vᴀᴄᴜɴᴀcᴏᴠɪᴅ

¿Celebramos? ¡¡¡ CLARO QUE SI !!! 

No podremos salir de clubs, pero podemos poner un poco de alegría plantil y feminista en vuestras casas. Así que Miranda de @tintontziak (los cubremacetas #madeineuskadi #handmade y #feministas más molones de instagram) y una servidora sorteamos:

una Tintontzi grande y una #AlocasiaPolly (elegida por aclamación popular como #plantasorteable en capítulos anteriores)

¿Cómo Participar? 

🍃✨Dale like al post y sigue nuestra cuenta elclubdelasplantas y @titontziak

🍃✨Etiqueta en los comentarios a 1 amigis plantlovers/titilovers (a más comentarios, más posibilidades de ganar☺️) No vale repetir!!!!

🍃✨Comparte el post etiquetándonos en tus historias porque nos harás muy feliz y además tendrás muuuuchas más posibilidades de ganar 🤩

¡Y listo! Mucha mucha suerte

*El sorteo se realizará el día Lunes 30 de Noviembre de 2020 y el/la ganador/a será elegido al azar. Envíos sólo a Península.

 

BASES:

ORGANIZADORAS: Titontziak + El Club de las Plantas. Con motivo de la celebración de llegar a más de 200 seguidores y seguidoras en Instagram en Titontziak y más de 600 en El Club de las Plantas, convocamos un sorteo mediante el uso de la red social, Instagram. El concurso se regirá por las siguientes bases: 

1. Las personas que deseen participar deberán: 1) Ser seguidores o seguidoras de Titontziak y El Club de las Plantas, 2) darle a "me gusta" a la publicación del sorteo, 3) dejar un comentario nombrando a un amigo o amiga ( en este caso se podrán dejar todos los comentarios que se crean necesarios siempre y cuando se mencionen personas diferentes) y 4) compartir el post y etiquetarnos en las historias que se compartan.

2. Participantes: Las personas que participen deberán ser PERSONAS FÍSICAS, mayores de 18 años. 

3. Presentación y condiciones: La participación en el sorteo es gratuita e implica que la persona participante tenga un perfil abierto en Instagram de forma pública, y que respete las condiciones de dicha red social (http://instagram.com/legal/terms/). 

Para la participación en el concurso, las personas participantes deberán ser seguidores o seguidoras de Titontziak y  El Club de las Plantas, darle a "me gusta" a la publicación del sorteo, dejar un comentario nombrando a otra persona y compartirlo etiquetando. 

Cada participante podrá escribir tantos comentarios como deseen durante el periodo del sorteo. En este caso se tendrá que mencionar personas diferentes. La persona que repita nombre quedará fuera del sorteo. 

Se seleccionará una única persona ganadora. Las organizadoras se pondrán en contacto con la persona ganadora mediante mensaje privado y además publicarán el nombre de la persona ganadora mediante Instagram, Facebook y Página Web.  

4. Plazo de participación: Los seguidores y seguidoras podrán participar en el sorteo desde el viernes 20 de Noviembre de 2020 a las 12:00 h hasta el 29 de Noviembre de 2020 a las 00:00.

5. Premio: La persona ganadora recibirá el siguiente premio: Una Titontzi grande y una planta Alocasia Polly. La aceptación del premio por parte de la persona ganadora, supone dar el consentimiento a las Organizadoras para utilizar, con fines divulgativos, su nombre e imagen en el material promocional relacionado con este concurso. El premio no podrá ser canjeado por su valor en metálico. 

6. Protección de datos: Las personas participantes aceptan, mediante su participación en el concurso, que los contenidos y comentarios que vayan a ser publicados en esta red y otras redes sociales, puedan ser compartidos con el resto de usuarios de Instagram, así como en otros canales como la web u otros perfiles sociales de Titontziak y El Club de las Plantas.

7. Responsabilidades: Las personas participantes no deben subir comentarios ofensivos, o que puedan ser perjudiciales para cualquier colectivo. 

Titontziak y El Club de las Plantas queda excluida de responsabilidad por entradas tardías, o mal dirigidas, o por cualquier fallo, o falta de disponibilidad de hardware, software, comunicaciones electrónicas, o subidas a Internet u otras conexiones. La Organizadora no es responsable de los cambios, o efectos que pudieran ser causados a su teléfono móvil, el sistema informático u otro equipo como resultado de su participación. 

Titontziak y El Club de las Plantas se reserva el derecho de:

-excluir cualquier participación, o a cualquier participante, en caso de una manipulación incorrecta de los datos 

-rechazar la participación en el sorteo de quienes no reúnan los requisitos descritos en las presentes bases y términos de participación, o contravengan las normas o finalidad del certamen 

-anular el presente concurso, o suspenderlo, o bien cambiar alguna de sus condiciones, si por causas técnicas, o de cualquier otra índole ajena a su voluntad, no pudiera cumplir con el normal desarrollo del mismo, según lo establecido en las presentes bases. 

9. Aceptación de las bases: La participación en la presente convocatoria supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la aceptación de las normas de Instagram. 

© Derechos de autor. Todos los derechos reservados.